Home » Projekti

Dr. sc. Maja Veršić Bratinčević
Maja.Versic.Bratincevic@krs.hr
Tel:
+385.21.43.44.31
Fax:
+385.21.31.65.84
Maja Versic Bratincevic

Projekti

  • 2019 – 2022: Nove metode u suzbijanju štetnika masline primjenom biljnih hlapivih tvari; Europski fond za regionalni razvoj, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
  • I-SEE“, europski project (European Commission, co-founded by the Prevention of and fight against Crime programme of the European Union), suradnja Italija-Slovenija-Hrvatska; suradnica (2015-2017)
  • Metali u kosturima iz starohrvatskih grobova u Kliškoj i Bribirskoj županiji“, MZOŠ RH; suradnica (2007-2011)
  • DNA analiza ranosrednjovjekovne populacije s područja južne Hrvatske“, MZOŠ RH; suradnica (2007-2011)